Lễ Khánh Thành Chánh Điện Chùa Linh Quang (Saturday & Sunday, July 30 & 31, 2016)

Lễ Khánh Thành Chánh Điện Chùa Linh Quang (Saturday & Sunday, July 30 & 31, 2016)

[Saturday, July 30, 2016]—[Sunday, July 31, 2016]

JIM_5050

JIM_5129

JIM_5051

JIM_5230

JIM_5308

_DSC2198

[Saturday, July 30, 2016]—[Sunday, July 31, 2016]