chualinhquangpa.org

Tết 2017 (Hội Chợ Xuân)

Hội Chợ Xuân 2017 (Chùa Linh Quang)
Đọc thêm
chualinhquangpa.org

Lễ Khánh Thành Chánh Điện Chùa Linh Quang (Saturday & Sunday, July 30 & 31, 2016)

Hình ảnh của Lễ Khánh Thành Chánh Điện Chùa Linh Quang, Thứ Bảy, July 30, 2016
Đọc thêm
chualinhquangpa.org

Vu Lan 2016

Hình ảnh của ngày Lễ Vu Lan 2016 tại Chùa Linh Quang do Lê Lộc chụp. Rửa chân cho cha mẹ trong ngày Vu Lan đã trở thành một thông lệ hàng năm cho Phật tử Chùa Linh Quang
Đọc thêm
chualinhquangpa.org

2016 Phật Đản (May 15)

2016 Phật Đản (May 15)
Đọc thêm
chualinhquangpa.org

2014 Vía Quán Thế Âm (Tam Bộ Nhất Bái)

2014 Vía Quán Thế Âm (Tam Bộ Nhất Bái)
Đọc thêm
chualinhquangpa.org

2014 Phật Đản

2014 Phật Đản
Đọc thêm
chualinhquangpa.org

2014 Thọ Bồ Tát Giới & Thực Hành Khất Thực

2014 Thọ Bồ Tát Giới & Thực Hành Khất Thực
Đọc thêm
chualinhquangpa.org

2014 Lễ Đặt Đá Xây Chánh Điện

2014 Lễ Đặt Đá Xây Chánh Điện
Đọc thêm
chualinhquangpa.org

2015 Groundbreaking

2015 Groundbreaking
Đọc thêm
chualinhquangpa.org

2015 Mandala Tibetan Monks

2015 Mandala Tibetan Monks
Đọc thêm