2016 Phật Đản (May 15)

2016 Phật Đản (May 15)

Phật tử về Chùa Linh Quang dự lễ tắm Phật trong mùa Phật Đản 2016 (May 15)

_DSC1646 _DSC1648